biuroplanowania
BIP

INFORMACJE OGÓLNE zawierają:

– opis zawartości audytu krajobrazowego i jego strukturę,

– mapę przedstawiającą zasięg przestrzenny obszaru, dla którego formułowane są rekomendacje i wnioski w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu,

– tabelę zawierającą zestawienie wydzielonych jednostek krajobrazowych zgodnie z położeniem administracyjnym.

INFORMACJE OGÓLNE [19,2 MB]

AUDYT KRAJOBRAZOWY DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – projekt podlegający opiniowaniu.

1. CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA

A [5,49 MB]

B [600 kB]

C [0,97 GB]

D [156 MB]

E [124 kB]

F [196 kB]

G [353 MB]

H [193 MB]

I [13,6 MB]

2. CZĘŚĆ GRAFICZNA

A [101 MB]

B [109 MB]

C [99,7 MB]

D [94,0 MB]

E [56,0 MB]

3. DOKUMENTACJA

A [15,7 MB]

B [68 kB]

C [104 kB]

D [9,03 MB]

E [2,55 MB]