Category Archive for: bez-kategorii

Opracowanie na temat przebiegu międzynarodowej drogi wodnej E70

 • test
 • czerwiec 22, 2021
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Opracowanie na temat przebiegu międzynarodowej drogi wodnej E70 została wyłączona

W połowie 2020 roku zakończone zostały prace nad opracowaniem dotyczącym analizy uwarunkowań przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku Odra – Wisła. Przygotowane opracowanie stanowi część drugą, obok przygotowanej wcześniej „Analizy uwarunkowań funkcjonowania drogi wodnej Odra – Wisła i dostosowania jej do wymogów Konwencji AGN”, kompleksowego opracowania pn. „Studium przebiegu międzynarodowej drogi wodnej E70 na…

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego: Plan przyspieszenia 2030+

 • test
 • październik 6, 2020
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego: Plan przyspieszenia 2030+ została wyłączona

W dniu 21 grudnia 2020 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+. Dokument ten wyznaczył ramy społeczno-gospodarczego rozwoju określając pięć celów strategicznych: Skuteczna edukacja, Zdrowe, aktywne i zamożne społeczeństwo, Konkurencyjna gospodarka, Dostępna przestrzeń i czyste środowisko, Spójne i bezpieczne województwo, a także zdefiniował model struktury funkcjonalno-przestrzennej…

Finał prac nad opracowaniem dotyczącym terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą

 • test
 • wrzesień 28, 2020
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Finał prac nad opracowaniem dotyczącym terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą została wyłączona

Dobiegły końca prace nad opracowaniem dotyczącym terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą w województwie kujawsko-pomorskim. W oparciu o analizę baz danych o terenach inwestycyjnych prowadzonych przez: Centrum Obsługi Inwestorów (COI) funkcjonującego w strukturach Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAiH) oraz Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) zidentyfikowano 129 terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą występujących łącznie…

Prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego

 • test
 • lipiec 6, 2018
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego została wyłączona

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, implementująca do prawa krajowego zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, określiła mechanizmy ukierunkowane na ochronę i planowanie krajobrazu. Jednym z nich jest audyt krajobrazowy. Audyt krajobrazowy obejmie cały obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Zakres problematyki audytu krajobrazowego określa art. 38a ustawy z…

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

 • test
 • lipiec 6, 2018
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego została wyłączona

W dniu  8 lutego 2021r.  Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr XXIX/418/21 o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, powierzając opracowanie tego ważnego dokumentu Kujawsko-Pomorskiemu Biuru Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Trwa początkowy etap prac obejmujący zbieranie i analizowanie informacji, na podstawie których opracowane zostaną uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego województwa. Do dnia 31…

Udostępnienie projektu PZPW społeczeństwu

 • test
 • czerwiec 4, 2018
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Udostępnienie projektu PZPW społeczeństwu została wyłączona

W dniu 29 maja 2018 roku projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został udostępniony społeczeństwu (ogłoszenie w prasie). Osoby zainteresowane ustaleniami planu mogą zapoznać się z tym dokumentem w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku przy ul. Bulwary im. Mar. Józefa Piłsudskiego 5B w dni pracy…

Udostępnienie projektu PZPW społeczeństwu

 • test
 • maj 30, 2018
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Udostępnienie projektu PZPW społeczeństwu została wyłączona

W ………. 2018 roku projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego został udostępniony społeczeństwu. Osoby zainteresowane ustaleniami planu mogą zapoznać się z tym dokumentem w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku przy ul. Bulwary im. Mar. Józefa Piłsudskiego 5B w dni pracy biura w godzinach ………., a także w siedzibie toruńskiego oddziału KPBPPiR…

Nowe oferty pracy w KPBPPiR

 • test
 • maj 25, 2018
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Nowe oferty pracy w KPBPPiR została wyłączona

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze asystenta w Zespole Informatyczno-Wydawniczym oraz starszego asystenta w Zespole Analiz i Studiów (praca na zastępstwo). Szczegóły na stronach Biuletynu Informacji Publicznej KPBPPiR: Praca – asystent – ZIW Praca – straszy asystent – ZAS

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna pozytywnie zaopiniowała projekt PZPW

 • test
 • maj 10, 2018
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Wojewódzka Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna pozytywnie zaopiniowała projekt PZPW została wyłączona

W dniu 24 kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na którym przedstawiono prognozę oddziaływania projektu Planu na środowisko oraz omówiono zmiany wprowadzone w projekcie Planu wynikające z wcześniejszych uwag Komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Tym samym zakończony został kolejny…