Category Archive for: bez-kategorii

Informacja o projekcie Catching-up Regions

 • test
 • Listopad 15, 2018
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Informacja o projekcie Catching-up Regions została wyłączona

W dniu 1 lutego br. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku odbyło się spotkanie przedstawicieli ekspertów Banku Światowego z przedstawicielami samorządów wchodzących w skład WOF, przedstawicielami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz KPBPPiR. Spotkanie miało na celu przekazanie wszystkim zainteresowanym szczegółowych informacji o projekcie, dotychczas podjętych pracach oraz nakreślenie dalszych działań, których efektem…

Prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego

 • test
 • Lipiec 6, 2018
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego została wyłączona

Trwają prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego województwa kujawsko-pomorskiego (więcej informacji – zakładka Audyt krajobrazowy) Na obecnym etapie zespół pod przewodnictwem Zastępcy Dyrektora, Kierownika Oddziału Biura w Toruniu – Sławomira Flanza zajmuje się delimitacją podtypów krajobrazów w ramach mezoregionów fizycznogeograficznych oraz ich klasyfikacją. Zakończenie tej części prac przewidziane jest na czerwiec 2019 r.

Prace nad projektem PZPW wchodzą w końcowy etap

 • test
 • Lipiec 6, 2018
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Prace nad projektem PZPW wchodzą w końcowy etap została wyłączona

Upłynął termin przekazywania uzgodnień i opinii do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego przez właściwe organy i instytucje. Jednocześnie zakończył się okres udostępnienia projektu PZPW społeczeństwu. Obecnie trwają prace związane z rozpatrywaniem wszystkich zgłoszonych uwag oraz ewentualnymi zmianami w projekcie Planu. Po ich zakończeniu projekt Planu przedstawiony zostanie Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego celem jego uchwalenia.

Udostępnienie projektu PZPW społeczeństwu

 • test
 • Czerwiec 4, 2018
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Udostępnienie projektu PZPW społeczeństwu została wyłączona

W dniu 29 maja 2018 roku projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został udostępniony społeczeństwu (ogłoszenie w prasie). Osoby zainteresowane ustaleniami planu mogą zapoznać się z tym dokumentem w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku przy ul. Bulwary im. Mar. Józefa Piłsudskiego 5B w dni pracy…

Udostępnienie projektu PZPW społeczeństwu

 • test
 • Maj 30, 2018
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Udostępnienie projektu PZPW społeczeństwu została wyłączona

W ………. 2018 roku projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego został udostępniony społeczeństwu. Osoby zainteresowane ustaleniami planu mogą zapoznać się z tym dokumentem w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku przy ul. Bulwary im. Mar. Józefa Piłsudskiego 5B w dni pracy biura w godzinach ………., a także w siedzibie toruńskiego oddziału KPBPPiR…

Nowe oferty pracy w KPBPPiR

 • test
 • Maj 25, 2018
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Nowe oferty pracy w KPBPPiR została wyłączona

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze asystenta w Zespole Informatyczno-Wydawniczym oraz starszego asystenta w Zespole Analiz i Studiów (praca na zastępstwo). Szczegóły na stronach Biuletynu Informacji Publicznej KPBPPiR: Praca – asystent – ZIW Praca – straszy asystent – ZAS

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna pozytywnie zaopiniowała projekt PZPW

 • test
 • Maj 10, 2018
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Wojewódzka Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna pozytywnie zaopiniowała projekt PZPW została wyłączona

W dniu 24 kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na którym przedstawiono prognozę oddziaływania projektu Planu na środowisko oraz omówiono zmiany wprowadzone w projekcie Planu wynikające z wcześniejszych uwag Komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Tym samym zakończony został kolejny…