Category Archive for: bez-kategorii

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego: Plan przyśpieszenia 2030+

 • test
 • Październik 6, 2020
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego: Plan przyśpieszenia 2030+ została wyłączona

Samorząd Województwa przystąpił do opracowania „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – Plan przyśpieszenia 2030+” Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ma w tym przedsięwzięciu swój udział. Współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim w opracowywaniu zarówno dokumentów sporządzanych na potrzeby Strategii:  Diagnoza stanu uwarunkowań rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego;  Ocena ex-ante projektu „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku…

Finał prac nad opracowaniem dotyczącym terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą

 • test
 • Wrzesień 28, 2020
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Finał prac nad opracowaniem dotyczącym terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą została wyłączona

Dobiegły końca prace nad opracowaniem dotyczącym terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą w województwie kujawsko-pomorskim. W oparciu o analizę baz danych o terenach inwestycyjnych prowadzonych przez: Centrum Obsługi Inwestorów (COI) funkcjonującego w strukturach Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAiH) oraz Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) zidentyfikowano 129 terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą występujących łącznie…

Prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego

 • test
 • Lipiec 6, 2018
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego została wyłączona

Prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego województwa kujawsko-pomorskiego wchodzą w kolejny etap (więcej informacji – zakładka Audyt krajobrazowy). Po dokonaniu identyfikacji i delimitacji krajobrazów występujących na obszarze województwa, zespół pracowników Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku pod przewodnictwem Zastępcy Dyrektora, Kierownika Oddziału Biura w Toruniu – Sławomira Flanza, opracował charakterystyką wydzielonych krajobrazów oraz…

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

 • test
 • Lipiec 6, 2018
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego została wyłączona

W dniu 24 czerwca 2019 r. uchwałą nr VIII/135/19 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, który na mocy Rozstrzygnięcia Nadzorczego Nr 66/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 31 lipca 2019 roku utracił ważność. PZPW został  opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. nr 3745 z dnia 3 lipca 2019 r. Rozstrzygnięcie Nadzorcze zostało opublikowane…

Udostępnienie projektu PZPW społeczeństwu

 • test
 • Czerwiec 4, 2018
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Udostępnienie projektu PZPW społeczeństwu została wyłączona

W dniu 29 maja 2018 roku projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został udostępniony społeczeństwu (ogłoszenie w prasie). Osoby zainteresowane ustaleniami planu mogą zapoznać się z tym dokumentem w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku przy ul. Bulwary im. Mar. Józefa Piłsudskiego 5B w dni pracy…

Udostępnienie projektu PZPW społeczeństwu

 • test
 • Maj 30, 2018
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Udostępnienie projektu PZPW społeczeństwu została wyłączona

W ………. 2018 roku projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego został udostępniony społeczeństwu. Osoby zainteresowane ustaleniami planu mogą zapoznać się z tym dokumentem w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku przy ul. Bulwary im. Mar. Józefa Piłsudskiego 5B w dni pracy biura w godzinach ………., a także w siedzibie toruńskiego oddziału KPBPPiR…

Nowe oferty pracy w KPBPPiR

 • test
 • Maj 25, 2018
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Nowe oferty pracy w KPBPPiR została wyłączona

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze asystenta w Zespole Informatyczno-Wydawniczym oraz starszego asystenta w Zespole Analiz i Studiów (praca na zastępstwo). Szczegóły na stronach Biuletynu Informacji Publicznej KPBPPiR: Praca – asystent – ZIW Praca – straszy asystent – ZAS

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna pozytywnie zaopiniowała projekt PZPW

 • test
 • Maj 10, 2018
 •   bez-kategorii
 • Możliwość komentowania Wojewódzka Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna pozytywnie zaopiniowała projekt PZPW została wyłączona

W dniu 24 kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na którym przedstawiono prognozę oddziaływania projektu Planu na środowisko oraz omówiono zmiany wprowadzone w projekcie Planu wynikające z wcześniejszych uwag Komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Tym samym zakończony został kolejny…