biuroplanowania
BIP Finał prac nad opracowaniem dotyczącym terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą | Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Finał prac nad opracowaniem dotyczącym terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą – Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Finał prac nad opracowaniem dotyczącym terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą

  • test
  • Wrzesień 28, 2020
  •   bez-kategorii
  • Możliwość komentowania Finał prac nad opracowaniem dotyczącym terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą została wyłączona

Dobiegły końca prace nad opracowaniem dotyczącym terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą w województwie kujawsko-pomorskim.

W oparciu o analizę baz danych o terenach inwestycyjnych prowadzonych przez: Centrum Obsługi Inwestorów (COI) funkcjonującego w strukturach Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAiH) oraz Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) zidentyfikowano 129 terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą występujących łącznie w 61 gminach województwa kujawsko-pomorskiego.

Opracowanie jest zbiorem uporządkowanych informacji o tych terenach, przedstawia je z uwzględnieniem szerszego kontekstu – położenia, istniejącego zagospodarowania oraz, jeśli teren objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, planowanych terenów przeznaczonych w tym planie pod działalności gospodarcze (produkcyjne, produkcyjno-usługowe).

Zawiera graficzną prezentację nie tylko lokalizacji terenów w województwie i ich umiejscowienia w sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej ale również istotnych zjawisk społeczno-gospodarczych. Uzupełnieniem map są dane statystyczne zaprezentowane w formie portretów powiatów i gmin. Ważnym elementem opracowania są karty poszczególnych terenów, które szczegółowo opisują każdy z nich.