Biuro Planowania Włocławek
  Strona główna
  Aktualności
  Opracowania
  Współpraca międzynarodowa
  Ważne linki
  Galeria
  Do pobrania
  Kontakt

Szukaj

BIP

Kujawsko-Pomorskie

Aktualności

Zmiana lokalizacji KPBPPiR we Włocławku, oddziału w Toruniu

Uprzejmie informuję, że od 4 września 2017 r. zmieniła się lokalizacja Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu: z ul. Moniuszki 15/21 na ul. Janiny Bartkiewiczówny 93   W związku z powyższym zwracam się z pro ... ...Obszary funkcjonalne – konferencja opiniująca

Obszary funkcjonalne – konferencja opiniująca    W dniu 16 maja 2016 roku w Przysieku odbyła się konferencja opiniująca propozycję określenia obszarów funkcjonalnych w województwie kujawsko-pomorskim. W konferencji uczestniczył Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski, Dyr ... ...Sporządzamy nowy plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) w dniu 16 lutego 2015 roku ukazało się Ogłoszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu ... ...Okresowa ocena Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku sporządziło Okresową ocenę Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego przyjętego Uchwałą Nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. ... ...Zmiana struktury organizacyjnej UM w Toruniu i KPBPPiR we Włocławku

        W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, wynikająca z przyjętego uchwałą Nr 17/560/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2014 r. Regulami ... ...XL Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

XL Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013      W dniach 17-20 marca 2014 roku, w Brukseli, w przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej odbyło się XL Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013. W posiedzen ... ...Kongres Energii Odnawialnej 2013 – „Energia Jutra” w Bydgoszczy

30 września 2013 w Bydgoszczy odbyła się kolejna edycja Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej 2013 – „Energia Jutra”. (Hotel City, Bydgoszcz). Patronami honorowymi Kongresu byli: Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Dariusz Kurzawa, Wojewoda Kujawsko-Pomorski ... ...Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych na Kolegium BTOM

W dniu 1.02.2013 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się kolejne posiedzenie Kolegium Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, podczas którego Zastępca Dyrektora KPBPPiR we Włocławku – Adam Stańczyk, przedstawił aktualny stan prac nad delimitacją miejskich obszar ... ...| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |Powered by Samba-AnaCom | Copyright © 2017 Biuro Planowania