Biuro Planowania Włocławek
  Strona główna
  Aktualności
  Opracowania
  Współpraca międzynarodowa
  Ważne linki
  Galeria
  Do pobrania
  Kontakt

Szukaj

BIP

Kujawsko-Pomorskie

Aktualności

Zmiana lokalizacji KPBPPiR we Włocławku, oddziału w Toruniu

Uprzejmie informuję, że od 4 września 2017 r. zmieniła się lokalizacja Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu:

z ul. Moniuszki 15/21 na ul. Janiny Bartkiewiczówny 93

 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą, aby następujące sprawy, wynikające z:

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczące:

a) uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu krajowym lub wojewódzkim, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1,

b) uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu gminnym lub powiatowym, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2,

c) uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3,

d) uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy, o których mowa w art. 60 ust. 1,

e) uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w art. 17 pkt 6 lit. b,

f) uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, o których mowa w art. 11 pkt. 6,

g) zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych, dotyczące opiniowania realizacji inwestycji drogowych, o których mowa w art. 11b ust. 1,

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne dotyczące opiniowania projektów założeń do planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, o których mowa
w art. 19 ust. 5,

- ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, dotyczące opiniowania projektów gminnych programów rewitalizacji,

- materiały w celu uzyskania opinii w sprawie zgodności ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim,

 

kierować na adres korespondencyjny:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
Oddział w Toruniu
ul. Janiny Bartkiewiczówny 93
87-100 Toruń

Przesłanie dokumentów na wskazany powyżej adres pozwoli usprawnić proces przepływu dokumentów kierowanych do opiniowania i/lub uzgadniania przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego bądź Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Po 8 września 2017 r. korespondencja wysłana na adres ul. Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń będzie odsyłana przez Pocztę Polską do Nadawcy z adnotacją „adresat nieznany”.powrótPowered by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Biuro Planowania