biuroplanowania
BIP Informacja o projekcie Catching-up Regions | Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Informacja o projekcie Catching-up Regions – Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Informacja o projekcie Catching-up Regions

  • test
  • Listopad 15, 2018
  •   bez-kategorii
  • Możliwość komentowania Informacja o projekcie Catching-up Regions została wyłączona

Rezultatem projektu jest m.in. seria analiz opracowana przez zespół Banku Światowego dla WOF, nawiązanie dialogu dotyczącego planowania przestrzennego wszystkich samorządów WOF, przykładowe SIWZ na opracowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin a także koncepcji zagospodarowania przestrzennego tego obszaru funkcjonalnego. Szczegółowe informacje zawarte będą w raporcie pt. „Planowanie przestrzenne dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Raport podsumowujący trzecią edycję inicjatywy Catching-up dostępny jest tutaj

 

Catching-up Regions to inicjatywa Unii Europejskiej, ideą której jest bezpośrednia współpraca z mniej rozwiniętymi regionami UE w celu przezwyciężenia barier rozwojowych. Inicjatywa ta realizowana jest od 2016 r. przy pomocy Banku Światowego, a działania obejmują wiele zagadnień, wśród nich planowanie przestrzenne.