biuroplanowania
BIP Informacja o projekcie Catching-up Regions | Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Informacja o projekcie Catching-up Regions – Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Informacja o projekcie Catching-up Regions

  • test
  • Listopad 15, 2018
  •   bez-kategorii
  • Możliwość komentowania Informacja o projekcie Catching-up Regions została wyłączona

Catching-up Regions to inicjatywa Unii Europejskiej, ideą której jest bezpośrednia współpraca z mniej rozwiniętymi regionami UE w celu przezwyciężenia barier rozwojowych. Inicjatywa ta realizowana jest od 2016 r. przy pomocy Banku Światowego, a działania obejmują wiele zagadnień, wśród nich planowanie przestrzenne.

W województwie kujawsko-pomorskim z inicjatywy Samorządu Województwa realizowany jest projekt dotyczący Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF), którego celem jest wypracowanie, przy udziale samorządów różnych szczebli, wspólnej wizji rozwoju tego obszaru. Projekt wzorowany będzie na działaniach zrealizowanych w ramach wcześniejszego projektu dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Szerzej o ROF).

W dniu 12 października br. w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek odbyło się spotkanie przedstawicieli ekspertów Banku Światowego Pani Chyi-YUN Huang i Pana Marcea Ionescu z przedstawicielami samorządów wchodzących w skład WOF, na którym omówiono zagadnienia związane z pozyskaniem danych niezbędnych do realizacji projektu.

Przedstawiciele Banku Światowego gościli również w Kujawsko-Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, gdzie mieli możliwość zapoznania się z dokumentami sporządzanymi na poziomie regionalnym, m.in. projektem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, w którym jako jeden z obszarów funkcjonalnych wskazany został Obszar Funkcjonalny Miasta Włocławek. Przebieg spotkania był niezwykle interesujący, wywiązała się bardzo ożywiona dyskusja, która pozwoliła ekspertom Banku Światowego zapoznać się z głównymi uwarunkowaniami rozwoju WOF. Eksperci mieli również możliwość zobaczyć fragment obszaru podczas krótkiej studyjnej wycieczki.

Za kwestie organizacyjne dotyczące projektu odpowiada Biuro ds. Polityki spójności w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, a koordynatorem merytorycznym prac jest Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.