biuroplanowania
BIP Informacja o projekcie Catching-up Regions | Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Informacja o projekcie Catching-up Regions – Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Informacja o projekcie Catching-up Regions

  • test
  • Listopad 15, 2018
  •   bez-kategorii
  • Możliwość komentowania Informacja o projekcie Catching-up Regions została wyłączona

W dniu 1 lutego br. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku odbyło się spotkanie przedstawicieli ekspertów Banku Światowego z przedstawicielami samorządów wchodzących w skład WOF, przedstawicielami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz KPBPPiR. Spotkanie miało na celu przekazanie wszystkim zainteresowanym szczegółowych informacji o projekcie, dotychczas podjętych pracach oraz nakreślenie dalszych działań, których efektem będą założenia do Koncepcji zagospodarowania Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego