biuroplanowania
BIP Koncepcja tramwaju metropolitalnego Bydgoszcz-Toruń | Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Koncepcja tramwaju metropolitalnego Bydgoszcz-Toruń – Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Koncepcja tramwaju metropolitalnego Bydgoszcz-Toruń

  • test
  • Listopad 15, 2018
  •   bez-kategorii
  • Możliwość komentowania Koncepcja tramwaju metropolitalnego Bydgoszcz-Toruń została wyłączona

Fot. Tramwaj Tramlink 123 na trasie między Gmundsen i Lemberweg, Austria (2016)” Wikipedia.org, licencja CC BY-SA 4.0, autor „MBxd1 – Engines Werk

 

W lipcu br. opublikowano opracowanie podsumowujące prace studialne dotyczące koncepcji tramwaju metropolitalnego Bydgoszcz-Toruń. Wykonanie tego opracowania realizuje ustalenia obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która to nakazywała rozpoczęcie prac studialnych w tym zakresie. Podjęte przez KPBPPiR prace dotyczyły głównie uszczegółowienia idei szybkiego tramwaju międzymiejskiego, analizy uwarunkowań przestrzennych,  organizacyjno-technicznych warunkujących realizację inwestycji z zakresu szynowych środków transportu zbiorowego, przeglądu technologii i rozwiązań stosowanych na świecie w tym zakresie oraz propozycje trasowania przebiegu wraz z propozycją lokalizacji przystanków. Opracowanie diagnozowało też istotne bariery realizacji przedmiotowego zamierzenia. Wykazano brak zasadniczych przeszkód przestrzennych oraz zaproponowano trzy warianty uwzględniające możliwości pokonania największej bariery dla omawianego rozwiązania czyli przecięcia doliny Wisły. Trzeba podkreślić, że opracowanie ma charakter wstępny i nie zastąpi specjalistycznych analiz popytowo-ekonomicznych. Zapraszamy do lektury opracowania.