biuroplanowania
BIP Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego | Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

  • test
  • Lipiec 6, 2018
  •   bez-kategorii
  • Możliwość komentowania Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego została wyłączona

W dniu 24 czerwca 2019 r. uchwałą nr VIII/135/19 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, który na mocy Rozstrzygnięcia Nadzorczego Nr 66/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 31 lipca 2019 roku utracił ważność.

PZPW został  opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. nr 3745 z dnia 3 lipca 2019 r.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 4257 z dnia 1 sierpnia 2019 r.