biuroplanowania
BIP Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego | Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

  • test
  • lipiec 6, 2018
  •   bez-kategorii
  • Możliwość komentowania Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego została wyłączona

W dniu  8 lutego 2021r.  Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr XXIX/418/21 o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, powierzając opracowanie tego ważnego dokumentu Kujawsko-Pomorskiemu Biuru Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.

Trwa początkowy etap prac obejmujący zbieranie i analizowanie informacji, na podstawie których opracowane zostaną uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego województwa.

Do dnia 31 sierpnia 2021 r. każdy może złożyć wniosek do planu. Wzór wniosku można pobrać tutaj