biuroplanowania
BIP Prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego | Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego – Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego

  • test
  • Lipiec 6, 2018
  •   bez-kategorii
  • Możliwość komentowania Prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego została wyłączona

Prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego województwa kujawsko-pomorskiego wchodzą w kolejny etap (więcej informacji – zakładka Audyt krajobrazowy). Po dokonaniu identyfikacji i delimitacji krajobrazów występujących na obszarze województwa, zespół pracowników Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku pod przewodnictwem Zastępcy Dyrektora, Kierownika Oddziału Biura w Toruniu – Sławomira Flanza, opracował charakterystyką wydzielonych krajobrazów oraz dokonuje oceny ich wartości.  W ramach prac odbywają się cykliczne konsultacje oraz wymiana doświadczeń z przedstawicielami biur planowania przestrzennego opracowujących audyty krajobrazowe w sąsiednich województwach. Także Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska organizuje warsztaty, podczas których odbywają się spotkania z ekspertami, wyjaśniane są problemy pojawiające się podczas prac nad audytem krajobrazowym, a także ustalane zasady pozwalające zachować jednolite podejście do audytów krajobrazowych w skali kraju. Zakończenie prac przewiduje się w 2021 r.