biuroplanowania
BIP Prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego | Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego – Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego

  • test
  • Lipiec 6, 2018
  •   bez-kategorii
  • Możliwość komentowania Prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego została wyłączona

Trwają prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego województwa kujawsko-pomorskiego (więcej informacji – zakładka Audyt krajobrazowy)

Na obecnym etapie zespół pod przewodnictwem Zastępcy Dyrektora, Kierownika Oddziału Biura w Toruniu – Sławomira Flanza zajmuje się delimitacją podtypów krajobrazów w ramach mezoregionów fizycznogeograficznych oraz ich klasyfikacją. Zakończenie prac przewiduje się w 2021 r.