biuroplanowania
BIP Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego: Plan przyspieszenia 2030+ | Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego: Plan przyspieszenia 2030+ – Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego: Plan przyspieszenia 2030+

  • test
  • październik 6, 2020
  •   bez-kategorii
  • Możliwość komentowania Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego: Plan przyspieszenia 2030+ została wyłączona

W dniu 21 grudnia 2020 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+. Dokument ten wyznaczył ramy społeczno-gospodarczego rozwoju określając pięć celów strategicznych:

  1. Skuteczna edukacja,
  2. Zdrowe, aktywne i zamożne społeczeństwo,
  3. Konkurencyjna gospodarka,
  4. Dostępna przestrzeń i czyste środowisko,
  5. Spójne i bezpieczne województwo,

a także zdefiniował model struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa do 2030 roku: