biuroplanowania
BIP Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego: Plan przyśpieszenia 2030+ | Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego: Plan przyśpieszenia 2030+ – Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego: Plan przyśpieszenia 2030+

  • test
  • Październik 6, 2020
  •   bez-kategorii
  • Możliwość komentowania Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego: Plan przyśpieszenia 2030+ została wyłączona

Samorząd Województwa przystąpił do opracowania „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – Plan przyśpieszenia 2030+”

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ma w tym przedsięwzięciu swój udział. Współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim w opracowywaniu zarówno dokumentów sporządzanych na potrzeby Strategii:  Diagnoza stanu uwarunkowań rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego;  Ocena ex-ante projektu „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia przyspieszenia 2030+”; Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia przyspieszenia 2030+”  jak i ustaleń samej Strategii, m.in. Koncepcja rozwoju funkcjonalno-przestrzennego województwa.

Harmonogram prac nad Strategią wygląda następująco:

19 grudnia 2019 r. – określenie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku (zmiana 25 maja 2020 r. spowodowana COVID-19)

styczeń – marzec 2020 – spotkania informacyjne oraz służące sporządzeniu prawidłowej diagnozy stanu rozwoju województwa z samorządami, instytucjami, jednostkami i organizacjami oraz zespołami tematycznymi utworzonymi na potrzeby prac nad Strategią

13 maja 2020 r. – przyjęcie Założeń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+

15 lipca 2020 r. – przyjęcie projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+

27 lipca – 3 września 2020 – konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+

3 października – opublikowanie Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+