biuroplanowania
BIP Udostępnienie projektu PZPW społeczeństwu | Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Udostępnienie projektu PZPW społeczeństwu – Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Udostępnienie projektu PZPW społeczeństwu

  • test
  • Czerwiec 4, 2018
  •   bez-kategorii
  • Możliwość komentowania Udostępnienie projektu PZPW społeczeństwu została wyłączona

W dniu 29 maja 2018 roku projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został udostępniony społeczeństwu (ogłoszenie w prasie). Osoby zainteresowane ustaleniami planu mogą zapoznać się z tym dokumentem w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku przy ul. Bulwary im. Mar. Józefa Piłsudskiego 5B w dni pracy biura w godzinach 9:00-14:00. Udostępnienie zakończy się 29 czerwca 2018 roku. W tym dniu upływa także termin składania uwag i wniosków do planu.

 

Udostępnienie projektu PZPW społeczeństwu, jest kolejnym etapem procedury tworzenia planu, przebiegającym równolegle z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu PZPW przez właściwe organy i instytucje. Wszelkie zgłoszone uwagi zostaną wnikliwie przeanalizowanie i w przypadku stwierdzenia ich zasadności uwzględnione w finalnej wersji opracowania.