biuroplanowania
BIP Udostępnienie projektu PZPW społeczeństwu | Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Udostępnienie projektu PZPW społeczeństwu – Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Udostępnienie projektu PZPW społeczeństwu

  • test
  • Maj 30, 2018
  •   bez-kategorii
  • Możliwość komentowania Udostępnienie projektu PZPW społeczeństwu została wyłączona

W ………. 2018 roku projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego został udostępniony społeczeństwu. Osoby zainteresowane ustaleniami planu mogą zapoznać się z tym dokumentem w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku przy ul. Bulwary im. Mar. Józefa Piłsudskiego 5B w dni pracy biura w godzinach ………., a także w siedzibie toruńskiego oddziału KPBPPiR przy ul.  Janiny Bartkiewiczówny 93 w Toruniu w …. w godzinach……….

 

Udostepnienie projektu PZPW społeczeństwu, jest kolejnym etapem procedury tworzenia planu, przebiegającym równolegle z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu PZPW przez właściwe organy i instytucje. Wszelkie zgłoszone uwagi zostaną wnikliwie przeanalizowanie i w przypadku stwierdzenia ich zasadności uwzględnione w finalnej wersji opracowania.