O nas

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku zostało powołane Uchwałą Nr 391/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2000 r. Biuro jest wojewódzką samorządową jednostką budżetową, realizuje zadania z zakresu planowania przestrzennego i regionalnego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, wynikające z kompetencji Zarządu Województwa. Organem prowadzącym dla jednostki Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Biuro posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę: urbanistów, architektów, geografów, specjalistów z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji, ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz specjalistów GIS.