Zespół Rozwoju Regionalnego

Zadania Zespołu

 • współpraca w kreowaniu i wdrażaniu elementów polityki regionalnej poprzez uczestnictwo:

  • w opracowywaniu strategii rozwoju województwa,

  • w opracowywaniu strategii i programów operacyjnych,

  • w procesie zarządzania rozwojem,

  • we wdrażaniu polityki spójności obszaru województwa,

 • współpraca przy wyznaczaniu obszarów problemowych w województwie,

 • udział w realizacji projektów w ramach programów unijnych,

 • współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką rozwoju regionalnego,

 • współpraca z samorządami terytorialnymi różnych szczebli na terenie województwa i kraju dotycząca wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju regionalnego.

Kierownicy Zespołu:

Wiera Kulczyńska (Włocławek)

tel. 54 231 55 18 wew. 442

e-mail: wiera.kulczynska@biuro-planowania.pl

Patrycja Jaremczuk (Oddział w Toruniu)

tel. 54 231 55 18 wew. 628

e-mail: patrycja.jaremczuk@biuro-planowania.pl

Katarzyna Glinkowska (Oddział w Bydgoszczy)

tel. 54 231 55 18 wew. 219

e-mail: katarzyna.glinkowska@biuro-planowania.pl