Zespół Analiz i Studiów

Zadania Zespołu

  • tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących problematyki społeczno-gospodarczej województwa,

  • prowadzenie analiz procesów rozwoju społeczno-gospodarczego województwa,

  • udział w opracowaniach z zakresu programowania i monitorowania procesów społecznych,

  • udział w analizach społeczno-gospodarczych na poziomie lokalnym,

  • udział w monitorowaniu i ocenie wdrażania programów na poziomie regionalnym,

  • współpraca z instytucjami i placówkami naukowo-badawczymi zajmującymi się analizami społeczno-gospodarczymi,

  • współpraca z instytucjami i podmiotami zajmującymi się problematyką społeczno-gospodarczą,

  • współpraca z samorządami terytorialnymi różnych szczebli na terenie województwa i kraju dotycząca wymiany doświadczeń w zakresie analiz społeczno-gospodarczych.

Kierownik Zespołu:

Katarzyna Podlaska-Krzywiec (Włocławek)

tel. 54 231 55 18 wew. 436

e-mail: katarzyna.podlaska-krzywiec@biuro-planowania.pl