Zespół Planowania Przestrzennego

Zadania Zespołu

  • aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa lub jego części,

  • monitorowanie stanu zagospodarowania przestrzennego województwa i opracowywanie cyklicznych raportów w tym zakresie,

  • opracowywanie planów lub studiów dla obszarów funkcjonalnych i problemowych,

  • wykonywanie opracowań z zakresu planowania miejscowego związanych z realizacją polityki przestrzennej Samorządu Województwa,

  • prowadzenie studiów i analiz przestrzennych,

  • sporządzanie informacji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, wynikających z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa i Koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju,

  • analizowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz innych dokumentów niezbędnych w procesie ich zaopiniowania lub uzgodnienia,

  • współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką gospodarki przestrzennej,

  • współpraca z samorządami terytorialnymi różnych szczebli na terenie województwa i kraju dotycząca wymiany doświadczeń w zakresie zagospodarowania przestrzennego,

Kierownicy Zespołu:

Ewa Szulc (Włocławek)

tel. 54 231 55 18 wew. 441

e-mail: ewa.szulc@biuro-planowania.pl
 

Małgorzata Dziechciarz (Oddział w Toruniu)

tel. 54 231 55 18 wew. 612

e-mail: malgorzata.dziechciarz@biuro-planowania.pl
 

Konrad Kaszuba (Oddział w Bydgoszczy)

tel. 54 231 55 18 wew. 214

e-mail: konrad.kaszuba@biuro-planowania.pl