Zespół ds. Koordynacji Polityki Przestrzennej

Zadania Zespołu

 • prowadzenie spraw i działań, dla obszaru całego województwa kujawsko-pomorskiego, zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową, z zakresu:

  • decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

  • decyzji o warunkach zabudowy,

  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  • planów ogólnych gmin,

  • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

  • lokalizacji dróg publicznych,

  • opinii wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

 • prowadzenie działań z zakresu koordynacji polityki przestrzennej województwa,

 • wykonywanie tematycznych analiz funkcjonalno-przestrzennych.

Kierownik Zespołu:

Barbara Kosińska (Oddział w Toruniu)

tel. 54 231 55 18 wew. 620

e-mail: barbara.kosinska@biuro-planowania.pl