Kontakt

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
ul. Bulwary im. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5B, 87-800 Włocławek
sek.wloc@biuro-planowania.pl, tel./fax 54 231 55 18 lub 54 231 55 12
Adres platformy ePUAP: /kpbppir/Skrytka ESP
Adres do eDoręczeń:   AE:PL-20199-27437-WFWUF-23

Oddział w Bydgoszczy
ul. Ignacego Paderewskiego 26, 85-075 Bydgoszcz (lokalizuj na mapie)
sek.byd@biuro-planowania.pl, tel./fax 52 322 08 02

Oddział w Toruniu
ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń (lokalizuj na mapie)
sek.tor@biuro-planowania.pl, tel./fax 56 676 71 97 lub 56 676 52 89

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Napisz do nas