Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

W dniu  8 lutego 2021r.  Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr XXIX/418/21 o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, powierzając opracowanie tego ważnego dokumentu Kujawsko-Pomorskiemu Biuru Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.
Obecnie zakończono prace diagnostyczne i przystąpiono do określenia kierunków rozwoju przestrzennego regionu, w tym koncepcji kształtowania rozwoju przestrzennego województwa.