Procedury uzgodnienia i opiniowania dokumentów

Biuro posiada pełnomocnictwa do realizacji zadań Samorządu Województwa w zakresie wybranych przepisów prawa i dokumentów, przede wszystkim:
  • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych,
  • ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
  • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
  • ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
  • regulaminu konkursu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Kontakt w sprawach związanych z procedurami uzgodnienia i opiniowania dokumentów:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

tel. 56 676 71 97 lub 508 134 760

e-mail: uzgodnienia@biuro-planowania.pl

Adres skrytki ePUAP: /kpbppir/SkrytkaESP

Adres do eDoręczeń:   AE:PL-20199-27437-WFWUF-23