Nota prawna

Na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku wykorzystano zdjęcia będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zdjęcie Włocławka nocą autorstwa Wojciecha Balczewskiego (na mocy licencji udzielonej przez autora), a także pochodzące z zasobów własnych Biura, domen publicznych lub darmowych baz zdjęć.

Opracowania udostępnione na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (z wyjątkiem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego oraz Audytu krajobrazowego województwa kujawsko-pomorskiego), są jego własnością, w związku z czym powoływanie się na nie, cytowanie oraz użycie we wszelki inny sposób, wiąże się z koniecznością podania źródła wykorzystanych informacji.