Regionalny Plan Transportowy

Regionalny Plan Transportowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 (RPT) jest dokumentem operacyjnym z zakresu inwestycji transportowych przewidzianych do realizacji w oparciu o fundusze europejskie przyznane Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027. Podstawową rolą RPT jest wypełnienie tzw. warunkowości podstawowej w dziedzinie transportu na poziomie regionalnym dla celu polityki nr 3, gdzie obowiązkiem władz regionalnych jest wdrożenie kompleksowego planowania transportu na odpowiednim poziomie