Audyt krajobrazowy dla województwa kujawsko-pomorskiego

Audyt krajobrazowy jest kompleksowym opracowaniem, które pozwala na klasyfikację, identyfikację, waloryzację i ochronę krajobrazów. Metodykę i sposób opracowania audytu krajobrazowego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych.

Za sporządzenie projekt audytu krajobrazowego odpowiada zarząd województwa natomiast za jego uchwalenie sejmik województwa. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczył Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, jako jednostkę odpowiedzialną za wykonanie projektu Audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach swoich zadań statutowych.

Po wykonaniu prac merytorycznych i przeprowadzeniu wymaganej procedury formalno-prawnej Audyt krajobrazowy dla województwa kujawsko-pomorskiego został przyjęty Uchwałą Nr LXI/851/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2023 r. w sprawie audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego. Zacznie obowiązywać 25 grudnia 2023 r.

Pełne informacje na temat Audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego dostępne są w zakładce OPRACOWANIA/Audyt krajobrazowy