Audyt krajobrazowy dla województwa kujawsko-pomorskiego

Audyt krajobrazowy jest kompleksowym opracowaniem, które pozwala na klasyfikację, identyfikację, waloryzację i ochronę krajobrazów. W obszerny sposób metodykę i sposób opracowania audytu krajobrazowego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych.

Za sporządzenie projekt audytu krajobrazowego odpowiada zarząd województwa natomiast za jego uchwalenie sejmik województwa. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczył Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, jako jednostkę odpowiedzialną za wykonanie projektu Audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach swoich zadań statutowych.

Obecnie trwa etap rozpatrywania uwag zgłoszonych podczas wyłożenia  projektu Audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko pomorskiego do publicznego wglądu.

Informacje na temat audytu krajobrazowego dostępne są także w zakładce OPRACOWANIA/Audyt krajobrazowy