Biuro Planowania Włocławek
  Strona główna
  Aktualności
  Opracowania
  Współpraca międzynarodowa
  Ważne linki
  Galeria
  Do pobrania
  Kontakt

Szukaj

BIP

Kujawsko-Pomorskie

Strona główna


 


 

 

WAŻNA INFORMACJA

W dniu 27 października 2014 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę nr LIV/823/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt dokumentu sporządzać będzie Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Dalsze informacje...


Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku zostało powołane Uchwałą Nr 391/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2000 r. Biuro jest wojewódzką samorządową jednostką budżetową, realizuje zadania z zakresu planowania przestrzennego i regionalnego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego wynikające z kompetencji Zarządu Województwa w tym zakresie.

Organem prowadzącym dla jednostki Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do podstawowych zadań Biura należy:

  • aktualizowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego monitorowanie,
  • tworzenie koncepcji oraz przygotowanie instrumentów polityki regionalnej prowadzonej przez samorząd województwa,
  • współudział w opracowywaniu strategii rozwoju województwa oraz w jej monitorowaniu,
  • prowadzenie analiz i studiów w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego. 
     

Przy realizacji zadań Biuro współpracuje z jednostkami samorządu lokalnego oraz szkołami wyższymi i placówkami naukowo - badawczymi.

Biuro posiada wysokokwalifikowaną kadrę: urbanistów, architektów, geografów, specjalistów infrastruktury technicznej i komunikacji, przyrodników. Prace wykonuje z wykorzystaniem technik komputerowych
 Powered by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Biuro Planowania