biuroplanowania

Studium przebiegu międzynarodowej drogi wodnej E70

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego:
Plan przyspieszenia 2030+

Prace nad nowym projektem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

Prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego

previous arrow
next arrow
Slider

O NAS

O NAS

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku zostało powołane Uchwałą Nr 391/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2000 r. Biuro jest wojewódzką samorządową jednostką budżetową, realizuje zadania z zakresu planowania przestrzennego i regionalnego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, wynikające z kompetencji Zarządu Województwa. Organem prowadzącym dla jednostki Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Biuro posiada wysokokwalifikowaną kadrę: urbanistów, architektów, geografów, specjalistów z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji, ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz specjalistów GIS.

  

ZADANIA

Do podstawowych zadań Biura należy:

  • aktualizowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego monitorowanie,
  • tworzenie koncepcji oraz przygotowanie instrumentów polityki regionalnej prowadzonej przez samorząd województwa,
  • współudział w opracowywaniu strategii rozwoju województwa oraz w jej monitorowaniu,
  • prowadzenie analiz i studiów w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego.

Biuro dokonuje uzgodnień, wydaje opinie oraz kieruje wnioski do opracowań planistycznych i inwestycyjnych

LINKI

KONTAKT

 

 

.